Услуги

Цени

Параметри

Цена:

при запитване

3D принтиране
Максимални 20x20
3D моделиране
Цена:

при запитване

3D скениране
Цена:

при запитване