wp_20130702_002
s-l1000
Parts
Printed-Parts-1024x671
nuts-bolts-3d-printing-useful
wow_1494845664_460X250_c_c_1_dbdbdb
Ivory-Part_Gears_LowRes
Ivory-Part-Chain_LowRes
3d_printer_parts_img02_large
CloudDDM-3D-Printed-Parts-Light2-copy-1940x831

Индустрия

Изграждане на прототипи и тестването им в реална среда. Могат да се принтират части спрени от производство или да се видоизмени детайл с цел подобряване на функциите му.